Aktualności

2 listopad 2017r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Lekcje w tym dniu nie odbywają się.

Świetlica szkolna działa jak zwykle, stołówka szkolna jest nieczynna.