Aktualności

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Alwerni (dla klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych):

  2 listopada  2017r
18 kwietnia 2018r
19 kwietnia 2018r
20 kwietnia 2018r
30 kwietnia 2018r
 2 maja 2018r
 4 maja 2018r
 1 czerwca 2018r

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Poz. 1603), pozytywna opinia Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.