Aktualności

2 maja i 16 czerwca tego roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkole.